Kā pievienot, dzēst un pārkārtot tabulu mainīgos MATLAB

Ka Pievienot Dzest Un Parkartot Tabulu Mainigos MatlabTabulas ir jaudīgas datu struktūras pakalpojumā MATLAB, kas ļauj efektīvi organizēt un apstrādāt datus. Papildus datu glabāšanai tabulas nodrošina arī elastību, pievienojot, dzēšot un pārkārtojot tajās esošos mainīgos.

Šis raksts palīdzēs jums veikt šīs darbības ar tabulas mainīgajiem programmā MATLAB, palīdzot jums ērti pārvaldīt un pielāgot savus datus.1. Kā pievienot tabulas mainīgos MATLAB?

MATLAB ļauj tabulā pievienot mainīgos:1.1. Kā pievienot tabulas mainīgos, izmantojot punktu operatoru?


Esošajā tabulā varam pievienot mainīgos, izmantojot punktu operatoru. Tikko pievienotais mainīgais tiks ievietots kā pēdējais mainīgais, un tam ir jābūt vienādam skaitam rindu ar iepriekš esošajiem mainīgajiem. Piemēram,Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T. Reg_Number = [ 26 ; 32 ; 57 ; Četri, pieci ; 23 ]

Iepriekš minētais kods pievieno “Reģ_numurs” mainīgais pie tabulas “T” ar norādītajām vērtībām.

1.2. Kā pievienot tabulas mainīgos, izmantojot funkciju addvars ()?

The addvars () ir MATLAB iebūvēta funkcija, ko izmanto, lai esošajā tabulā pievienotu jaunu mainīgo. Šī funkcija var pievienot jaunu mainīgo jebkurā vietā pirms vai pēc jebkura esošā mainīgā tabulā. Piemēram,Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

Reg_Number = [ 26 ; 32 ; 57 ; Četri, pieci ; 23 ] ;

T = addvars ( T, Reg_Number, 'pirms' 'Marks' )

Iepriekš minētais kods pievieno “Reģ_numurs” mainīgais pirms 'Atzīmes' mainīgais tabulā “T” izmantojot funkciju addvars().

2. Kā dzēst tabulu mainīgos MATLAB?

Mēs varam izdzēst jebkuru tabulas mainīgo MATLAB.

2.1. Izmantojot Removevars() funkciju

Šis Removevars() ir MATLAB iebūvēta funkcija, kas ļauj dzēst vienu vai vairākus mainīgos no dotās tabulas. Šī funkcija pieņem tabulas nosaukumu un mainīgo nosaukumus kā ievades datus un atgriež jaunu tabulu, kurā nav dzēsto elementu. Piemēram:

Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T = removevars ( T, [ 'Atzīme', 'Atzīmes' ] )

Iepriekš minētais kods noņem ' pakāpe” un 'Atzīmes' mainīgie no tabulas “T” izmantojot Removevars() funkciju.

2.2. Izmantojot punktu operatoru

Šī ir alternatīva metode mainīgo dzēšanai no tabulas MATLAB. Izmantojot šo metodi, mēs varam izdzēst mainīgo, minot mainīgā nosaukumu aiz punkta operatora un saglabājot to vienādu ar tukšām kvadrātiekavām. Piemēram,

Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T. Novērtējums = [ ]

Nākamajā piemērā tiek izdzēsts 'Atzīme' mainīgais no tabulas “T” iestatot to vienādu ar tukšu kvadrātiekavas (T.Grade = []) .

2.3. Indeksēšanas metodes izmantošana

Vēl viena metode mainīgo dzēšanai no tabulas ir indeksēšana. Šī metode darbojas tāpat kā matricas indeksēšana. Šajā metodē mēs izmantojam kolu operatoru, lai atlasītu norādītā mainīgā rindas, kas mums ir jāizdzēš. Piemēram,

Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T ( :'procenti' ) = [ ]

3. Kā pārkārtot tabulu mainīgos MATLAB?

Tabulas mainīgos var pārkārtot MATLAB:

3.1. Funkcijas movevars() izmantošana

The movevars() ir MATLAB iebūvēta funkcija, ko izmanto tabulas mainīgo pārvietošanai vai pārkārtošanai. Šī funkcija pieņem tabulas nosaukumu, mainīgā nosaukumu, kas mums jāpārvieto, un mainīgā nosaukumu, pirms vai pēc kura mēs vēlamies pārvietot norādīto mainīgo. Piemēram:

Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T = movevars ( T 'procenti', 'Pēc' 'Atzīme' )

3.2. Indeksēšanas metodes izmantošana

Šī ir vēl viena metode, ko izmanto tabulas mainīgo pārkārtošanai. Šī metode pārkārto tabulas mainīgos atbilstoši dotajiem rindu numuriem. Piemēram:

Vārds = { 'Rivest' ; 'Šamir' ; 'Adleman' ; 'Tomass' ; 'Stjuarte' } ;

Atzīmes = [ 900 ; 1070 ; 875 ; 987 ; 750 ] ;

Procenti = [ 82 ; 97 ; 80 ; 90 ; 68 ] ;

Atzīme = { 'A' ; 'A+' ; 'A' ; 'A+' ; 'B' } ;

T = tabula ( Vārds, atzīmes, procenti, atzīme ) ;

T = T ( :, [ 1 2 4 3 ] )

Secinājums

MATLAB ļauj mums pievienot, dzēst un pārkārtot tabulas mainīgos, izmantojot dažādas metodes. Lai pievienotu vienu vai vairākus tabulas mainīgos, mēs izmantojam (.) operators un addvars() funkcija . Lai izdzēstu tabulas mainīgo, mēs izmantojam punktu operators, removevars() funkciju un indeksēšana metodi. Lai pārkārtotu tabulas mainīgo, mēs izmantojam movevars() funkcija un indeksēšanas metode. Šī rokasgrāmata mums mācīja, kā pievienot, dzēst un pārkārtot tabulas mainīgos MATLAB.