Kas ir += valodā C++?

Kas Ir Valoda CC++ ir populāra augsta līmeņa programmēšanas valoda, ko izmanto dažādās lietojumprogrammās, tostarp operētājsistēmās, spēlēs un zinātniskajā skaitļošanā. Viena no galvenajām C++ iezīmēm ir tās spēja manipulēt ar mainīgajiem, izmantojot dažādus operatorus, tostarp papildinājums norīkojuma operators vai += operators. Šajā rakstā mēs izpētīsim += operatoru C++ un apspriedīsim, kā to var izmantot dažādu uzdevumu veikšanai, sākot no vienkāršām aritmētiskām darbībām līdz sarežģītākiem uzdevumiem, piemēram, virkņu savienošanai un dinamiskai atmiņas piešķiršanai.

Kas ir pievienošanas piešķiršana += operators C++ valodā

C++ valodā operators += ir vienkārši pazīstams kā saliktā piešķiršanas operators, kas kreisās puses operanda skaitlim pievieno labās puses operanda numuru un piešķir rezultātu kreisās puses operandam.

C++ valodā mēs izmantojam operatoru +=, lai vienā solī izpildītu summu, kā arī piešķiršanu, kas padara izpildi ātru.Mainīgo inicializācija, izmantojot += operatoru

starpt a = 5 ;

a += 5 ;

Iepriekš minētā izteiksme a+=5 ir vienāds ar a=a+5 . Pēc šīs darbības vērtība a būs 10 .Kā lietot papildinājumu piešķiršanu += operatoru programmā C++

Operators += ļauj vienā īsā priekšrakstā uzrakstīt vienādojumu, kuram pretējā gadījumā būtu nepieciešamas divas atšķirīgas darbības: saskaitīšana un piešķiršana. Tas darbojas ar jebkuru matemātisko datu struktūru, tostarp skaitļiem, peldošā komata vērtībām un lietotāja definētiem veidiem, kas iespējo + un = operatorus. Izpratīsim šo operatoru ar vienkāršas un vieglas programmas palīdzību C++ valodā:#include

izmantojot namespace std ;

starpt galvenais ( ) {

starpt a = 0 ;

a += 10 ;

a += divdesmit ;

a += 70 ;

cout << 'Kopā: ' << a << endl ;

atgriezties 0 ;

}

Iepriekš minētajā programmā mēs definējam un inicializējam mainīgo, kura vesela skaitļa vērtība ir vienāda ar nulli. Pēc tam skaitļu pievienošanai tiek izmantots operators += 10, 20, un 70 tekošā summā. Visbeidzot, mēs izmantojam cout, lai izvadītu kopējo skaitli. Šajā piemērā parādīts, kā izmantot += operatoru, lai skaidrā un salasāmā veidā pievienotu skaitļus pašreizējai kopsummai.

IzvadePapildinājuma piešķiršanas operatoru var izmantot arī ar virknēm:

#include

izmantojot namespace std ;

starpt galvenais ( ) {

virkne a = 'Sveiki ' ;

stīga b = 'Linux' ;

a += b ;

cout << 'Virka ir:' << a << endl ;

atgriezties 0 ;

}

Izvade

Iepriekš minētā programma apvieno divas virknes, izmantojot C++ operatoru +=.

Secinājums

+= operators C++ ir noderīgs rīks, lai veiktu saskaitīšanu ar uzdevumu vienā un tajā pašā darbībā, kā rezultātā kods ir vienkāršāks, efektīvāks, nepārprotams un saudzīgs. Šis operators nodrošina skaidrību kodā un palīdz izstrādātājam pielikt mazāk pūļu izstrādei.