Kā lietot Not Equal programmā MATLAB?

Ka Lietot Not Equal Programma MatlabMATLAB atbalsta relāciju operatorus divu daudzumu salīdzināšanai. Šīs darbības ietver lielāku par, mazāku, vienāds ar un, nav vienāds. Nevienāds relāciju operators ļauj noteikt nevienlīdzību starp diviem lielumiem. Šajā emuārā tiks apspriests, kā izmantot nevienlīdzīgo operatoru MATLAB, izmantojot dažus piemērus.

Kā MATLAB ieviest nevienlīdzīgu operatoru?

Operators nav vienāds vai ~= programmā MATLAB tiek izmantots divu vērtību, vektoru, matricu vai masīvu salīdzināšanai, atgriežot masīvu ar loģiskām vērtībām 1 un 0. Šī operatora ieviešana izmanto gan operatoru “~=”, gan sintaksi ne(). Abi šie veidi dos tādu pašu rezultātu.

A ~ = B

ne(A,B)

Šeit,

A ~= B iegūst loģisku masīvu vai loģisko vērtību tabulu, kur katrs elements ir loģisks 1 (patiess), ja ievades A un B nav vienādas, bet pretējā gadījumā — loģiskais 0 (false). Pārbaudē tiek salīdzināti skaitlisko masīvu reālie un iedomātie elementi.

Atšķirīgs paņēmiens ~= ir izmantot ne(A, B), tomēr tas tiek ieviests reti.

Piemēri

Apsveriet dažus piemērus, lai parādītu nevienāda operatora funkcionalitāti MATLAB.

1. piemērs

Dotais MATLAB kods izmanto operatoru ~=, lai salīdzinātu dotās divas vērtības x un y.

x = 5;

y = 9;

x ~= y

Pēc iepriekš minētā koda izpildes mēs saņemsim loģisku vērtību “1”, jo norādītais nosacījums ir izpildīts.

2. piemērs

Šajā piemērā mēs izmantojam funkciju ne(), lai salīdzinātu dotās divas matricas x un y.

x = acs (3);

y = vieninieki(3);

ne(x, y)

Secinājums

Operators nevienāds MATLAB ļauj noteikt nevienādību starp diviem lielumiem, atgriežot masīvu ar loģiskām vērtībām 1 un 0. Šī operatora ieviešana izmanto gan operatoru “~=”, gan sintaksi ne(). Abi šie veidi dos tādu pašu rezultātu. Šajā apmācībā tika atklāts, kā MATLAB izmantot nevienlīdzīgo operatoru.