Kā lietot kongruentu simbolu LaTeX

Ka Lietot Kongruentu Simbolu LatexMatemātikā kongruenta simbolu izmanto, lai parādītu trīsstūru līdzības. Simbols (≅) ir vienādības (=) un tildes (~) simbolu kombinācija. Saskanīgs simbols ir viens no ģeometrijā visbiežāk izmantotajiem simboliem, kas attēlo attiecību starp trijstūriem.

Šis simbols var izskatīties vienkāršs, taču daudzi lietotāji laiku pa laikam apjūk, rakstot to dokumentu procesoram. Jūs, iespējams, jau zināt, ka LaTeX (dokumentu procesors) pieprasa avota kodu, lai izveidotu kongruentu simbolu. Tāpēc šajā apmācībā mēs izskaidrosim vienkāršu veidu, kā rakstīt un izmantot kongruentu simbolu LaTeX.

Kā lietot kongruentu simbolu LaTeX

Sāksim ar piemēru, lai pierādītu kongruenci starp △ABC un △PQR trīsstūri caur SSS kongruenci šādi:

\documentclass { rakstu }
\usepackage [ utf8 ] { ievade }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { assymb }
\sākt { dokumentu }
\includegraphics { Attēli / attēls.jpg }

ABC un PQR ir divi trīsstūri. Tātad, pierādiet, ka abi trijstūri ir kongruenti vai nē:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { BC } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Saskaņā ar iepriekšējo novērojumu trijstūri PQR un ABC ir kongruenti caur SSS (Side – Side – Side) kongruenci.

\beigas { dokumentu }

Izvade:

Līdzīgi varat izmantot arī nesakrītošu simbolu, lai parādītu, ka divi trīsstūri nav kongruenti. Piemēram, pierādīsim kongruenci starp △DEF un △XYZ šādi:

\documentclass { rakstu }
\usepackage [ utf8 ] { ievade }
\usepackage { assymb }
\usepackage { graphicx }
\sākt { dokumentu }
\includegraphics { Attēli / attēls.jpg }

$$ \overline { OF } \nong \overline { XY } $$
$$ \overline { JA } \nong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \nong \overline { XZ } $$

Saskaņā ar iepriekšējo novērojumu trijstūri DEF un XYZ nav kongruenti.

\beigas { dokumentu }

Izvade:

Secinājums

LaTeX ir fantastisks dokumentu procesors, kas ļauj lietotājiem izveidot pētījumus, rakstus un tehniskos dokumentus. Lai rakstītu speciālās rakstzīmes, tehniskos simbolus utt., ir nepieciešama pareiza informācija par pirmkodiem. Kongruentais simbols ir ģeometrisks simbols, ko varat izmantot, lai attēlotu divu trīsstūru līdzību. Mēs esam izskaidrojuši, kā LaTeX rakstīt un lietot kongruentu simbolu. Turklāt mēs esam iekļāvuši metodi, kas ļauj viegli izveidot nesakrītošus simbolus.